ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา
  รายละเอียด :

 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน