ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2562
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2562    วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน