ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2562  วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน