ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2562  ครั้งที่  1  วันพุธที่  14 สิงหาคม  พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน