ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  

สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2562  ครั้งที่  2  วันพุธที่  21  สิงหาคม  พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน