ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2562
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2562  วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน