ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ิอการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ม.ค. 2565
2 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีป้าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 ธ.ค. 2564
3 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 พ.ย. 2564
4 ประกาศสรรหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
478
11 ต.ค. 2564
5 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
01 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
647
15 มี.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
09 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8