ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ก.พ. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก การชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ก.พ. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก การชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2564
4 ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 มิ.ย. 2563
5 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 มิ.ย. 2563
6 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 มิ.ย. 2563
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 เม.ย. 2563
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 มี.ค. 2563
9 การปิดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
13 มี.ค. 2563
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5