ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 พ.ค. 2562
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ก.พ. 2562
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่องการเสียภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ธ.ค. 2561
14 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 พ.ย. 2561
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 พ.ค. 2561
16 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 มี.ค. 2561
17 เชิญชวนเที่ยวงาน " ปากแพรกเกมส์ ครั้งที่ 10 " ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 มี.ค. 2561
18 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 พ.ย. 2560
19 การสำรวจที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 พ.ย. 2560
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4