ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ต.ค. 2560
22 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2560
23 แผนป้องกันและปรามปราบงานทุจริตปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 พ.ค. 2560
24 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 เม.ย. 2560
25 ปากแพรกเกมส์ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 เม.ย. 2560
26 คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 ต.ค. 2559
27 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
19 ต.ค. 2558
28 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ต.ค. 2558
29 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
419
10 เม.ย. 2558
30 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ปากแพรกเกมส์ ครั้งที่ 6" ดาวน์โหลดเอกสาร
350
31 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4